Nango waterinstallatie met zonne-energie

Maart 2021

Na de restauratie van de grote waterput is in Nango een metalen watertoren geplaatst,
2 zonnepanelen, een watertank, een dompelpomp en waterleidingen naar 3 waterpunten in het
dorp.