Vzw Kanaga zet zich in voor ontwikkelingsprojecten in Mali. We gaan voor duurzame oplossingen in nauwe samenwerking met Belgische en Malinese partners en in overeenstemming met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Onze projecten voorzien niet alleen toegang tot water en sanitair, maar ook de aanleg van ecologische tuinen en specifieke opleidingen. De nadruk ligt op capaciteitsversterking van de vrouwen, want zij spelen een sleutelrol in het dorp en in het huishouden.

Ons steunen kan door een bijdrage te storten op het rekeningnummer BE24 4531 0183 5138 van Salvatorhulp met vermelding *000/9327/00062* (KANAGA vzw).
Vanaf 40 euro per jaar (3,5 euro/maand) is deze gift fiscaal aftrekbaar en heeft u recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. In februari van het volgende jaar ontvangt u automatisch een attest.

WERKBEZOEK WATERPUT

ACTUEEL

PAYS DOGON

Dit is ploegen in Pays Dogon : de 1e dag bij de Hogon (de hoogste spirituele autoriteit) en dan op hun eigen akkers. Want in mei begint het te regenen.

AFGEWERKTE PROJECTEN 2023

Versterking productiecapaciteit van de BENKADI-vrouwenvereniging in NOUKOULA i.s.m. de Stad MECHELEN

Juli 23

Door het boren van een waterput uitgerust met een watertoren met een pomp op zonne-energie, installatie van bassins is de watervoorziening helemaal functionerend. De constructie van een betonnen verankering van de omheining zorgt ervoor dat ronddwalend vee niet meer in de groentetuin kan komen.

De vrouwengroep Benkadi is voorzien van kleine uitrusting en tuingereedschappen, agro-ecologische zaden en is getraind in technieken voor conservering, verwerking en beheer na de oogst.

 

NANA KENIÉBA Installatie waterleidingnetwerk en opleiding waterbeheer

Juli 23

Het drinkwaterleidingnet is met 500 m verlengd. De dorpelingen hebben meegeholpen om de gleuven te graven. De uitbreiding van 500 meter is afgebakend en verdeeld over de twee watertorens. Acht waterpunten zijn geïnstalleerd. om het water dichter bij de gebruikers te brengen.

De verschillende quartiers hebben in een algemene vergadering techniekers gekozen die toezicht houden op het gebruik van de faciliteiten. Een beheerscomité voor de watervoorzieningen is opgericht.

 

NANA KENIÉBA, Quartier Hassanabougou : sanitair

Mei 23

De bouw van gemeenschapslatrines in Hassanabougou is een geheel nieuwe stap in het initiëren van gedragsverandering door de invoering van goede hygiëne- en sanitatiepraktijken door de bevolking.

Vooral voor vrouwen betekent dit privacy !

 

GEPLANDE PROJECTEN 2023 - 2024

MASSALA nieuwe watervoorziening

Augustus 23

Het dorp Massala ligt op 230 km van Bamako, in de regio Ségou en telt 4.000 inwoners. De belangrijkste economische activiteiten van het dorp zijn landbouw en veeteelt.

Hier plannen we de restauratie en herinrichting van een diepe waterput met grote diameter met een distributiesysteem met pomp en zonnepanelen, watertoren, kanalen en minimaal 4 waterpunten. De animator van GAAS ONG voorziet vormingen rond hygiëne, waterbeheer, onderhoud en goede hygiënische praktijken.

En last but not least 'causeries éducatives' met het vrouwencomité !

 

WODOBOUGOU Watervoorziening Medisch Centrum i.s.m. het Fonds Elisabeth en Amelie en Solidagro ngo.

Augustus 23
Drinkwatervoorziening voor patiënten en personeel van het gezondheidscentrum van Wodobougou regio Ségou, Mali.
Dit project omvat :
- putboring met watertoren, pomp op zonne-energie, waterpunten, wasbekkens
- investering in innovatieve technologieën
- capaciteitsversterking door opleidingen waterbeheer en hygiënepraktijken.
- afvalbeleid door toepassing van goede praktijken op het gebied van water en sanitatie

Een direct gevolg is een daling van ondervoeding en ziektes vooral bij kinderen.