1-DSCN2818

OVER ONZE PARTNERS

• In België dragen gemeentelijke en provinciale overheden én privésponsors hun steentje bij.

°En werken wij samen met SOLIDAGRO ngo uit Sint-Niklaas. Solidagro ngo draagt bij aan het recht op voedsel en water van bevolkingsgroepen in arme rurale gebieden in Mali, Senegal, Burkina Faso, Bolivia en de Filipijnen. Solidagro promoot, via haar programma’s in die landen en in België, het agro-ecologisch landbouwmodel en verspreidt de praktijk daarvan langs georganiseerde basisorganisaties en gemeenschappen. Solidagro versterkt bewegingen die opkomen voor agro-ecologie, en pleit bij overheden om (inter)nationaal een wettelijk kader te scheppen en effectief beleid te voeren dat agro-ecologie bevordert.

• In Mali zetten we onze projecten op touw met plaatselijke autoriteiten en ngo’s:
° De familie Nairé Témé uit Pays Dogon bouwt al generaties lang waterputten
en sanitair in de Sahel. Bovendien controleert ze die daarna regelmatig en informeert ze dorpelingen over onderhoud en hygiëne.
° Ong GAAS (Groupe d’Animation Action au Sahel) voert activiteiten, projecten en programma’s uit ten voordele van de plattelandsgemeenschap.
Die richten zich op onderwijs, gezondheid, vrouwen- en kinderrechten, water, hygiëne en voedselzekerheid.

Het is dankzij deze Malinese partners dat onze projecten ook na de stopzetting van externe steun duurzaam beheerd blijven. Is een waterput klaar? Dan volgt er een grondige sensibiliserings- en opleidingsronde voor de dorpelingen. Zij leren alles over onderhoud en beheer, ontsmetting, hygiëne en ziektepreventie. En organiseren specifieke comités om alles in goede banen te leiden.