Groentetuin voor de vrouwen van Barouéli

2022 & 2023

FASE 2 Versterking productiecapaciteit van de BENKADI-vrouwenvereniging in NOUKOULA i.s.m. de Stad Mechelen

1-IMG-20230515-WA0029

December 23
Om het af te maken !
We hebben voor de vrouwenvereniging BENKADI een driewielermotorfiets gekocht die het transport
van tuinbouwproducten naar de markt in Konobougou vergemakkelijkt.

Juli 23

Door het boren van een waterput uitgerust met een watertoren met een pomp op zonne-energie, installatie van bassins is de watervoorziening helemaal functionerend. De constructie van een betonnen verankering van de omheining zorgt ervoor dat ronddwalend vee niet meer in de groentetuin kan komen.

De vrouwengroep Benkadi is voorzien van kleine uitrusting en tuingereedschappen, agro-ecologische zaden en is getraind in technieken voor conservering, verwerking en beheer na de oogst.

 

Februari 23

De werken zijn van start gegaan, de omheining is versterkt en beveiligd tegen dieren, 5 bassins zijn gebouwd in de groentetuin en gieters, schoffels en zaden zijn aangekocht.

Nu beginnen we met het boren van de waterput.

 

Oktober 22

Ondertussen zijn al 150 aanvragen van vrouwen binnengekomen die willen deelnemen aan dit project !
In de agro-ecologische groentetuin in Noukoula , regio Ségou, wordt de waterproblematiek aangepakt door een 2e put te boren met watertoren, zonnepanelen en extra bassins.
Daarnaast geven we trainingen over conserverings-, verwerkings- en beheertechnieken na de oogst en kopen we tuingereedschap en agro-ecologische zaden.

1-FOTO 3-001
1-IMG-20230131-WA0012
1-IMG-20230515-WA0035
1-IMG-20230703-WA0000
1-FOTO 2
1-19-DSCF1354-001

6 juli 2022

Het project van Collectief Kanaga vzw “Versterking van de productiecapaciteiten in de agro-ecologische groentetuin van 1 ha van de Benkadi-vrouwenvereniging van het dorp Noukoula, regio Ségou in Mali, wint de jaarlijkse prijs van de Stad Mechelen.

Dit project sensibiliseert rond meerdere SDG’s zoals watervoorzieningen, opleidingen, klimaatverandering, voedselzekerheid en partnerschappen.

In Mechelen wil Collectief Kanaga vzw de aandacht vestigen op Mali, een conflictgebied met oorlogsvluchtelingen, tijdens evenementen zoals Ottertrotter en de Kerstmarkt.

Met dank aan de Stad Mechelen en Schepen van Ontmoeting
Rina Rabau Nkandu

2021

Groentetuin, opleidingen waterbeheer en tuinbouw en capaciteitsversterking voor de vrouwengroep DJIGUYIA in de landelijke gemeente Konobougou, Mali i.s.m. het Fonds Elisabeth en Amélie en Solidagro ngo.

Mei 22
De gemeente Konobougou met zijn 13.000 inwoners, waaronder 6.630 vrouwen, ligt zowat 150 km van Bamako.
Voor de 80 vrouwen van de vereniging DJIGUIYA, de tuiniersters van Konobougou, is een verbeterde toegang tot water en een efficiënte moestuin gerealiseerd. De indirecte begunstigden worden geschat op de 13.000 inwoners.
Ondertussen zijn meer vrouwen ingestapt in dit project en is de tuin al uitgebreid naar 4 ha !
Met dank aan onze Malinese partner GAAS ONG en aan de landenvertegenwoordiger van Solidagro die alles in goede banen leiden.

Tenslotte werd werd een beheerscomité opgericht en werden de leden getraind in hun rollen en verantwoordelijkheden om de duurzaamheid en de continuïteit van het project te waarborgen.

Juni 2021
Het project wil de veerkracht versterken van de vrouwengroep DJIGUYA van KONOBOUGOU door :
• Aanleg van irrigatiebekkens in de tuin
• Installatie van een zonnepompsysteem
• aankoop van verbeterde zaden, aangepast aan klimaatverandering, voor vrouwen
• Training van 80 vrouwen over tuinbouwtechnieken en over waterbeheer
• Omheinen van 1 ha van de tuin met draadrollers, hoeken prikkeldraad rollen, een metalen deur.
• Herbebossing van 80 fruitbomen en schaduw rond de omtrek van de tuinbouw als windscherm.

20211023_100013
20211023_113758

2020

FASE1 Installatie groentetuin en opleiding voor de vrouwengroep BENKADI van NOUKOULA i.s.m. het Fonds Elisabeth en Amélie en Solidagro ngo.

IMG-20210913-WA0015
IMG-20210910-WA0048

Oktober 2021
Kanaga vzw heeft in het kader van “Familiale Landbouw” een groentetuin van één hectare voor de vrouwen van Noukoula omheind en geïnstalleerd en agro-ecologische opleiding gegeven.
Zo exploiteert elk van de 64 vrouwen een perceel van 156 m2 en kunnen verschillende gewassen zoals okra, chili, aubergine, tomaat geoogst worden.

Niet alleen de sociale en economische positie van vrouwen in de gemeenschap van Noukoula is versterkt, maar is er meer en diverser voedsel en de inkomens van vrouwen zijn verhoogd.

 

Maart 21
Opleidingen voor de betrokken doelgroep, nl. de vrouwelijke producenten:
*Genderopleiding voor empowerment van vrouwen en opleiding bedrijfsbeheer en (vrouwen)leiderschap
*Opleiding en ondersteuning op het vlak van agro-ecologische technieken door tuinbouwingenieur
*Technieken voor de bereiding en het gebruik van bio-pesticiden, van composteertechnieken en gebruik van organische mest.

November 2020 - Verslag van de landenvertegenwoordiger van Solidagro ngo :
De plaats van de groentetuin voor de vrouwen (subproject van Kanaga vzw) heeft zijn vaste plaats in het dorp.
De 25 vrouwen, die de groentetuin zullen bewerken, hebben reeds een technische opleiding gevolgd over agro-ecologische tuinbouwproductie.
Ondertussen zijn reeds 1509 aanvragen binnengekomen van andere vrouwen die graag zouden deelnemen aan dergelijk tuinbouwproject.
Om de duurzaamheid en de continuïteit van het project te waarborgen, wordt een beheerscomité opgericht en worden de leden getraind in hun rollen en verantwoordelijkheden door de animatoren van GAAS ONG.

2018 & 2019

Onderwijs voor de vrouwen van Barouéli i.s.m. de Stad Mechelen

"SÉGOU CHI DO ANI BALANZAN"
(Ségou is de voorraadschuur van de karité- en van de balanzanboom).

NIEUWS UIT BAROUELI

Herinnert u zich nog ons project in 2018 en 2019 samen met de Stad Mechelen, dat ging over onderwijs en capaciteitsversterking voor de Vrouwen van Barouéli ?

In januari 2023 ontvingen we hierover nieuws van onze partner GAAS ONG :
“ De vrouwen in de karitésector gaan door en hebben hun productie uitgebreid door de verwerking van sesam, soja en fonio toe te voegen aan hun werk met karitéboter.
Hiervoor volgden ze een bijkomende opleiding.

GAAS MALI ONG blijft hen bijstaan in het zoeken naar mogelijkheden om de kwantiteit en de kwaliteit van hun producten te verbeteren. De vrouwen van Barouéli doen nu mee aan markten, beurzen en festivals en bekomen hierdoor een inkomen.”

Een blij weerzien in januari 2020.

Dan hebben we de "Vrouwen van Barouéli" bezocht in Konobougou, de hoofdstad van de regio Barouéli. Hier is hun hoofdkwartier gevestigd en hier wordt de administratie bijgehouden, staan de materialen en de karitéproductiemachine, is een stockruimte gebouwd en een winkeltje aan de baan ingericht voor expositie en verkoop van hun karitéproducten.

De doelgroep, 90 vrouwen van de vereniging COPROVAK, hebben alle cursussen gevolgd en de organisatie voor samenwerking met de vrouwen van de omliggende dorpen opgezet. Bij gans dit karitégebeuren worden zowat 840 plattelandsvrouwen indirect betrokken.

1-DSCN4284

Hoewel vrouwen 52% van de bevolking uitmaken, worden ze nog steeds geconfronteerd met enorme problemen zoals analfabetisme en discriminatie met betrekking tot opleidingsmogelijkheden en toegang tot noodzakelijke middelen.

1-IMG-20190602-WA0002
1-IMG-20190602-WA0003

Ons hoofddoel, de veerkracht en empowerment van vrouwen versterken door middel van kwaliteitsonderwijs en -opleiding is bereikt.

1-DSCN4270
1-DSCN4272

Door middel van informatie, administratieve en technische opleidingen, alfabetisering en training in verbeterde technieken voor het verwerken van hun product, karitéboter, leveren vrouwen kwaliteitsvolle producten en verbeteren zo hun inkomen.

ONTWERP LOGO KARITE 2020
IMG-20191008-WA0005
1-047-DSCN3487

2019

1-1-IMG_0108

Alfabetisering

61% van de vrouwen is niet geletterd in Mali. De vrouwen van Barouéli leren lezen, schrijven en rekenen in de lokale taal Bambara en dit is voldoende om zich te kunnen behelpen in het dagelijkse leven en in het organiseren van hun werk. Deze geëngageerde vrouwen ondervinden dat alfabetisering armoede en ongelijkheid vermindert en welstand creëert en helpt bij het uitroeien van voedings- en gezondheidsproblemen.

Getuigenis Mah Cissé

20190529_140906

Een leerlinge van het Kalaké Centre over het belang van alfabetisering : “We zijn ervan overtuigd dat wij vrouwen, die nu kunnen lezen en schrijven, een verantwoordelijke positie in het dorp kunnen innemen.
Ikzelf wist niet hoe ik moest lezen en schrijven. Dankzij de training ken ik de cijfers en de letters. Ik kan de namen van mensen lezen en ook nummers. Bedankt aan de partners in België en aan de trainer, ik ben mee met de wereld van vandaag".

Klimaatverandering en bescherming van natuurlijke hulpbronnen

De informatiecampagnes over milieueducatie worden uitgevoerd door de animators van GAAS ONG (Groupe d’Animation Action au Sahel). De thema's : beplanting, herbebossing, erosiebestrijding, milieubescherming, (meer specifiek de bescherming en verzorging van de karitéboom), terugdringen van CO² uitstoot.

Technische training Milieu en Karitébomen

Onderricht is gegeven over de karitéboom - nut van de boom - behoud van karitéhulpbronnen - erkenning van noten van goede kwaliteit – opleiding om karitéhulpbronnen te behouden - verbeterde technieken voor het verzamelen, verpakken, bewaren en extractietechnieken. Na deze reeks werd de training voortgezet met hands-on demonstratiesessies.

Malireis AM 2012 (68)

Administratieve training Bedrijfsbeheer

In verband met ondernemerschap werden volgende items belicht :
ontwikkeling van vaardigheden, kwaliteiten van een goede ondernemer, evenwicht bedrijf en familie, doelstellingen en bedrijfsorganisatie, documenten, bank- en voorraadbeheer, resultatenrekening, commerciële strategieën van producten , prijzen, plaats, promotie.

Technische training Bedrijfsbeheer

Lessen over doelstellingen, verwachte resultaten, methodiek, aankoop materialen, evaluatie.
En de blijvende contacten met de ONG GAAS voor ondersteuning.

1-047-DSCN3487
1-DSCN4254
1-DSCN4261
1-DSCN4272
1-DSCN4255

Partnerschappen

Zijn geïnstalleerd met de vrouwencomités uit andere dorpen, dorpsautoriteiten en gemeenschappen, met de administratieve en technische diensten van de regio.

Promotie en bescherming van de rechten van de vrouwen

De training was gericht op algemene informatie over vrouwenrechten, de rol en het belang van vrouwen in de gezinseconomie en de vermindering van zware taken. In de overheid en in de verschillende openbare diensten, evenals in economische en militaire structuren is ondanks verschillende wetteksten, de bescherming van de vrouwenrechten vandaag onvoldoende of zelfs niet verzekerd. Dit is de reden waarom verschillende organisaties actie ondernemen om de gendergelijkheid te promoten en de rechten van vrouwen te beschermen. En het is een kwestie van informeren en opleiden.

IMG-20191008-WA0005
l

2018

Ruim 66 000 euro voor projecten Collectief Kanaga en Plan International België

Mechelen Mondiaal werkt 2 jaar rond thema ‘Kwaliteitsonderwijs’
1-kledit_20180710_FOTO_duo_met_schepen_winnaars_Mechelen_mondiaal_onderwijs

Collectief Kanaga en Plan International België ontvangen elk 33 194 euro voor de financiering van hun projecten rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’. Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart. De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten i.h.k.v. Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.
Schepen Marina De Bie van Mondiaal Beleid: “De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het college maakt de definitieve keuze. ‘Kwaliteitsonderwijs’ vonden we een zeer goed voorstel. Onderwijs en levenslange vorming spelen immers een cruciale rol bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst. Belangrijke elementen in wat een goed Mondiaal Beleid moet zijn. Bovendien heb ik zelf een achtergrond als leerkracht en ligt kwaliteitsvol onderwijs me zeer nauw aan het hart.”
Samen met de Stad Mechelen en met de ngo Gaas Mali werkt Collectief Kanaga vzw een onderwijsprogramma uit voor de vrouwen van de plattelandsgemeenten Konobougou, Kalaké en Sanando in de regio Barouéli op 150 km van de hoofdstad Bamako in Mali.
Dit lesprogramma bestaat uit alfabetiseringssessies, milieueducatie, bedrijfsbeheer, technische training over karitéverwerkingstechnieken met als doel de oprichting van een karitéverwerkingsbedrijf die een inkomen betekent voor de vrouwelijke bevolking van Barouéli.
Door de training van de vrouwen over promotie en bescherming van hun rechten versterken wij de veerkracht van 70 vrouwen in 3 plattelandsgemeenten in de regio Barouéli. En maken wij werk van een grote behoefte aan kennis.
W www.mondiaal.mechelen.be
Marina De Bie (schepen van Mondiaal Beleid)
T 015 29 76 18 | E marina.debie@mechelen.be

Juli 2018