Onderwijs voor de vrouwen van Barouéli

2020

"SÉGOU CHI DO ANI BALANZAN"
(Ségou is de voorraadschuur van de karité- en van de balanzanboom).

Een blij weerzien in januari 2020.

Dan hebben we de "Vrouwen van Barouéli" bezocht in Konobougou, de hoofdstad van de regio Barouéli. Hier is hun hoofdkwartier gevestigd en hier wordt de administratie bijgehouden, staan de materialen en de karitéproductiemachine, is een stockruimte gebouwd en een winkeltje aan de baan ingericht voor expositie en verkoop van hun karitéproducten.

De doelgroep, 90 vrouwen van de vereniging COPROVAK, hebben alle cursussen gevolgd en de organisatie voor samenwerking met de vrouwen van de omliggende dorpen opgezet. Bij gans dit karitégebeuren worden zowat 840 plattelandsvrouwen indirect betrokken.

1-DSCN4284

Hoewel vrouwen 52% van de bevolking uitmaken, worden ze nog steeds geconfronteerd met enorme problemen zoals analfabetisme en discriminatie met betrekking tot opleidingsmogelijkheden en toegang tot noodzakelijke middelen.

1-IMG-20190602-WA0002
1-IMG-20190602-WA0003

Ons hoofddoel, de veerkracht en empowerment van vrouwen versterken door middel van kwaliteitsonderwijs en -opleiding is bereikt.

1-DSCN4270
1-DSCN4272

Door middel van informatie, administratieve en technische opleidingen, alfabetisering en training in verbeterde technieken voor het verwerken van hun product, karitéboter, leveren vrouwen kwaliteitsvolle producten en verbeteren zo hun inkomen.

ONTWERP LOGO KARITE 2020
IMG-20191008-WA0005
1-047-DSCN3487

2019

1-1-IMG_0108

Alfabetisering

61% van de vrouwen is niet geletterd in Mali. De vrouwen van Barouéli leren lezen, schrijven en rekenen in de lokale taal Bambara en dit is voldoende om zich te kunnen behelpen in het dagelijkse leven en in het organiseren van hun werk. Deze geëngageerde vrouwen ondervinden dat alfabetisering armoede en ongelijkheid vermindert en welstand creëert en helpt bij het uitroeien van voedings- en gezondheidsproblemen.

Getuigenis Mah Cissé

20190529_140906

Een leerlinge van het Kalaké Centre over het belang van alfabetisering : “We zijn ervan overtuigd dat wij vrouwen, die nu kunnen lezen en schrijven, een verantwoordelijke positie in het dorp kunnen innemen.
Ikzelf wist niet hoe ik moest lezen en schrijven. Dankzij de training ken ik de cijfers en de letters. Ik kan de namen van mensen lezen en ook nummers. Bedankt aan de partners in België en aan de trainer, ik ben mee met de wereld van vandaag".

Klimaatverandering en bescherming van natuurlijke hulpbronnen

De informatiecampagnes over milieueducatie worden uitgevoerd door de animators van GAAS ONG (Groupe d’Animation Action au Sahel). De thema's : beplanting, herbebossing, erosiebestrijding, milieubescherming, (meer specifiek de bescherming en verzorging van de karitéboom), terugdringen van CO² uitstoot.

Technische training Milieu en Karitébomen

Onderricht is gegeven over de karitéboom - nut van de boom - behoud van karitéhulpbronnen - erkenning van noten van goede kwaliteit – opleiding om karitéhulpbronnen te behouden - verbeterde technieken voor het verzamelen, verpakken, bewaren en extractietechnieken. Na deze reeks werd de training voortgezet met hands-on demonstratiesessies.

Malireis AM 2012 (68)

Administratieve training Bedrijfsbeheer

In verband met ondernemerschap werden volgende items belicht :
ontwikkeling van vaardigheden, kwaliteiten van een goede ondernemer, evenwicht bedrijf en familie, doelstellingen en bedrijfsorganisatie, documenten, bank- en voorraadbeheer, resultatenrekening, commerciële strategieën van producten , prijzen, plaats, promotie.

Technische training Bedrijfsbeheer

Lessen over doelstellingen, verwachte resultaten, methodiek, aankoop materialen, evaluatie.
En de blijvende contacten met de ONG GAAS voor ondersteuning.

1-047-DSCN3487
1-DSCN4254
1-DSCN4261
1-DSCN4272
1-DSCN4255

Partnerschappen

Zijn geïnstalleerd met de vrouwencomités uit andere dorpen, dorpsautoriteiten en gemeenschappen, met de administratieve en technische diensten van de regio.

Promotie en bescherming van de rechten van de vrouwen

De training was gericht op algemene informatie over vrouwenrechten, de rol en het belang van vrouwen in de gezinseconomie en de vermindering van zware taken. In de overheid en in de verschillende openbare diensten, evenals in economische en militaire structuren is ondanks verschillende wetteksten, de bescherming van de vrouwenrechten vandaag onvoldoende of zelfs niet verzekerd. Dit is de reden waarom verschillende organisaties actie ondernemen om de gendergelijkheid te promoten en de rechten van vrouwen te beschermen. En het is een kwestie van informeren en opleiden.

IMG-20191008-WA0005
l

2018

Ruim 66 000 euro voor projecten Collectief Kanaga en Plan International België

Mechelen Mondiaal werkt 2 jaar rond thema ‘Kwaliteitsonderwijs’
1-kledit_20180710_FOTO_duo_met_schepen_winnaars_Mechelen_mondiaal_onderwijs

Collectief Kanaga en Plan International België ontvangen elk 33 194 euro voor de financiering van hun projecten rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’. Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart. De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten i.h.k.v. Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.
Schepen Marina De Bie van Mondiaal Beleid: “De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het college maakt de definitieve keuze. ‘Kwaliteitsonderwijs’ vonden we een zeer goed voorstel. Onderwijs en levenslange vorming spelen immers een cruciale rol bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst. Belangrijke elementen in wat een goed Mondiaal Beleid moet zijn. Bovendien heb ik zelf een achtergrond als leerkracht en ligt kwaliteitsvol onderwijs me zeer nauw aan het hart.”
Samen met de Stad Mechelen en met de ngo Gaas Mali werkt Collectief Kanaga vzw een onderwijsprogramma uit voor de vrouwen van de plattelandsgemeenten Konobougou, Kalaké en Sanando in de regio Barouéli op 150 km van de hoofdstad Bamako in Mali.
Dit lesprogramma bestaat uit alfabetiseringssessies, milieueducatie, bedrijfsbeheer, technische training over karitéverwerkingstechnieken met als doel de oprichting van een karitéverwerkingsbedrijf die een inkomen betekent voor de vrouwelijke bevolking van Barouéli.
Door de training van de vrouwen over promotie en bescherming van hun rechten versterken wij de veerkracht van 70 vrouwen in 3 plattelandsgemeenten in de regio Barouéli. En maken wij werk van een grote behoefte aan kennis.
W www.mondiaal.mechelen.be
Marina De Bie (schepen van Mondiaal Beleid)
T 015 29 76 18 | E marina.debie@mechelen.be

Juli 2018