PROJECT BAROUÉLI 2018-2019

Veelzijdig lesprogramma voor vrouwen
1-1-IMG_0108

Samen met de Stad Mechelen organiseren we alfabetiseringssessies, milieueducatie, aanpassingstechnieken over klimaatverandering, bedrijfsbeheer, technische opleiding over karitéverwerkingstechnieken en training van de vrouwen over promotie en bescherming van hun rechten in Mali. En maken wij werk van een grote behoefte aan kennis.
Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ 2018 – 2019 opgestart.

Schepen Marina De Bie van Mondiaal Beleid:
“De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het College maakt de definitieve keuze. ‘Kwaliteitsonderwijs’ vonden we een zeer goed voorstel. Onderwijs en levenslange vorming spelen immers een cruciale rol bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst. Belangrijke elementen in wat een goed Mondiaal Beleid moet zijn. Bovendien heb ik zelf een achtergrond als leerkracht en ligt kwaliteitsvol onderwijs me zeer nauw aan het hart.“

De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten in het kader van Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de Stad Mechelen vzw activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.
Ook Collectief Kanaga zal in het kader van “Kwaliteitsonderwijs in Mali” activiteiten organiseren om de Mechelaar hierover te informeren.

Samen met de Stad Mechelen en met de ngo Gaas Mali werkt Collectief Kanaga vzw een onderwijsprogramma uit voor de 70 plattelandsvrouwen van de plattelandsgemeenten Konobougou, Kalaké en Sanando in de regio Barouéli op 150 km van de hoofdstad Bamako in Mali, West-Afrika.
Op langere termijn zullen ook indirecte begunstigden van andere dorpen in deze regio deel uitmaken van het gehele project.
Vrouwen vertegenwoordigen weliswaar 52% van de bevolking, maar ondervinden nog steeds enorme problemen door analfabetisme op het platteland, discriminatie met betrekking tot opleidingsmogelijkheden, gebrek aan autonomie en zeggenschap op vele gebieden.
Door kwalitatief onderwijs en opleiding wordt de veerkracht en empowerment van vrouwen versterkt in hun strijd tegen armoede en voor duurzame ontwikkeling.

1-VROUWEN BAROUEI

Volgende onderwijssessies komen aan bod :
* alfabetisering
* vorming over de aspecten van milieubescherming gericht op educatie, informatie en communicatie
* aanpassingstechnieken aan klimaatverandering en beheer en bescherming van
natuurlijke hulpbronnen, met bijzondere aandacht voor het behoud en de bescherming van de karitéboom, die een echte schatkamer is voor hen en voor de toekomstige generaties.
* technische training over verbeterde karitéboterverwerkingstechnieken
* opleiding van vrouwen voor bedrijfsbeheer om hun bedrijf beter te kunnen beheren
* training van vrouwen over de promotie en bescherming van hun rechten
* Organiseren van bezoeken voor het uitwisselen van ervaringen
En uiteindelijk het verbeteren van de karitéverwerkingseenheid (winkels, driewieler, opslagvaten, vermaler, droger...

Streefdoel is de oprichting van een karitéverwerkingsbedrijf dat een inkomen betekent voor de vrouwelijke bevolking van Barouéli.

l

 

Wat is karité :
Karitézeep en karitéboter worden gemaakt van de kariténoot, vrucht van de karitéboom (sheabutterboom of boterboom). Deze bomen zijn een natuurlijke boom in grote delen van de Sahel en worden ouder dan 100 jaar.
Karitézeep en karitéboter beschermen de huid en werken verzachtend en hydraterend.
Van oudsher gebruiken Afrikaanse vrouwen karité dagelijks in het voedsel, cosmetica en farmacie.

Malireis AM 2012 (68)