PROJECT BAROUÉLI 2018-2019

1-kledit_20180710_FOTO_duo_met_schepen_winnaars_Mechelen_mondiaal_onderwijs

Mechelen Mondiaal werkt 2 jaar rond thema ‘Kwaliteitsonderwijs’

Collectief Kanaga en Plan International België ontvangen van de Stad Mechelen elk 33 194 euro voor de financiering van hun projecten rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs’. Hiermee wordt de derde editie van de tweejaarlijkse campagne ‘Mechelen Mondiaal’ opgestart. De volgende 2 jaar zullen alle activiteiten i.h.k.v. Mondiaal Beleid een sterke link met dit thema krijgen en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten.

Na de vorige 2 cycli die respectievelijk rond de thema’s ‘Kinderrechten’ en ‘Duurzaamheid’ draaiden, schoof de Mondiale Raad deze keer ‘Kwaliteitsonderwijs’ naar voor als thema. Schepen Marina De Bie van Mondiaal Beleid: “De thema’s worden telkens voorgesteld door de Mondiale Raad, het college maakt de definitieve keuze. ‘Kwaliteitsonderwijs’ vonden we een zeer goed voorstel. Onderwijs en levenslange vorming spelen immers een cruciale rol bij het emanciperen van mensen en bij het bieden van kansen op een betere toekomst. Belangrijke elementen in wat een goed Mondiaal Beleid moet zijn. Bovendien heb ik zelf een achtergrond als leerkracht en ligt kwaliteitsvol onderwijs me zeer nauw aan het hart. Samen met de Stad Mechelen en met de ngo Gaas Mali werkt Collectief Kanaga vzw een onderwijsprogramma uit voor de vrouwen van de plattelandsgemeenten Konobougou, Kalaké en Sanando in de regio Barouéli op 150 km van de hoofdstad Bamako in Mali, West-Afrika.

Dit lesprogramma bestaat uit alfabetiseringssessies, milieueducatie, bedrijfsbeheer, technische training over karitéverwerkingstechnieken en promotie van rechten en bescherming van vrouwen met als doel de oprichting van een karitéverwerkingsbedrijf dat een inkomen betekent voor de vrouwelijke bevolking van Barouéli", vertelt Linda De Smedt van Collectief Kanaga vzw.