1-DSCN2818

OVER ONZE PARTNERS

Zowel in België als in Mali rekent vzw Kanaga op gewaardeerde partners:

• In België dragen gemeentelijke en provinciale overheden én privésponsors hun steentje bij.
• In Mali zetten we onze projecten op touw met plaatselijke autoriteiten en ngo’s:
° De familie Nairé Témé uit Pays Dogon bouwt al generaties lang waterputten
en sanitair in de Sahel. Bovendien controleert ze die daarna
regelmatig en informeert ze dorpelingen over onderhoud en hygiëne.
° Ong GAAS (Groupe d’Animation Action au Sahel) voert activiteiten, projecten en
programma’s uit ten voordele van de plattelandsgemeenschap.
Die richten zich op onderwijs, gezondheid, vrouwen- en kinderrechten, water, hygiëne en voedselzekerheid.

Het is dankzij deze Malinese partners dat onze projecten ook na de stopzetting van externe steun duurzaam beheerd blijven. Is een waterput klaar? Dan volgt er een grondige sensibiliserings- en opleidingsronde voor de dorpelingen. Zij leren alles over onderhoud en beheer, ontsmetting, hygiëne en ziektepreventie. En organiseren specifieke comités om alles in goede banen te leiden.